Cá nhân phụ trách sản phẩm xây dựng có thể có một số chức danh, bao gồm tổng thầu, giám đốc dự án hoặc quản lý dự án xây dựng, nhưng trách nhiệm công việc cơ bản là tương tự nhau. Các nhiệm vụ bao gồm làm việc với kiến ​​trúc sư và nhà thầu phụ, đảm bảo giấy phép và thiết bị và giám sát chung của dự án. Theo Bộ Nhân sự , một chuyên vieev giám sát xây dựng thường có ít nhất năm năm kinh nghiệm và nhiều chuyên gia trong số này có bằng đại học.

Giám sát thi công Giáo dục và Đào tạo

Theo Cục Thống kê Lao động , ngày càng có nhiều chuyên viên giám sát xây dựng lấy bằng cử nhân về khoa học xây dựng, quản lý xây dựng, kiến ​​trúc hoặc kỹ thuật trước khi tham gia vào lĩnh vực này . Một số giám sát xây dựng có thể chỉ có bằng tốt nghiệp trung học và kinh nghiệm xây dựng đáng kể, nhưng các nhà tuyển dụng ngày nay thích thuê các ứng viên có ít nhất một số trường đại học.

chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : http://zhome-grooup.vn/ chuyên nghiệp nhất hiện nay

Làm việc với Kiến trúc sư và Nhà thầu phụ

Giai đoạn đầu của một dự án xây dựng bao gồm thiết kế và lập kế hoạch. giám sát xây dựng phải làm việc chặt chẽ với các kiến ​​trúc sư và nhà thầu phụ để phát triển và thương lượng dự toán chi phí, ngân sách và lịch trình làm việc, cũng như lựa chọn phương pháp thi công và vật liệu phù hợp để phù hợp với ngân sách. Một giám sát thi công thành công cần phải có những con người vững vàng và kỹ năng quản lý dự án để gắn kết mọi người lại với nhau và hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Về phương diện luật pháp 

Cùng với việc hỗ trợ thực hiện, việc có người giám sát xây dựng luôn sẵn sàng giúp đảm bảo rằng địa điểm xây dựng của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý. Có một loạt các yêu cầu và hành vi pháp lý đặt ra các tiêu chuẩn về giám sát và số lượng nhân sự cần thiết để giám sát. Những quy định này không chỉ thiết lập số lượng giám sát viên phải có mặt mà còn phải tuân theo quy trình nào và quy trình an toàn nào phải được thực hiện.

Ai và Làm thế nào 

Tùy thuộc vào địa điểm xây dựng mà nhu cầu giám sát xây dựng có thể khác nhau rất nhiều. Khi bạn bắt đầu sắp xếp, mỗi hợp đồng sẽ cần phải có các điều khoản cụ thể cao để thiết lập giao thức giám sát. Mỗi dự án phải có đánh giá tổng thể nhằm thiết lập số lượng giám sát xây dựng cần thiết và các thông lệ tiêu chuẩn mà họ phải tuân theo. Tùy thuộc vào địa điểm và công việc cần thực hiện, một số phần có thể cần nhiều sự giám sát hơn những phần khác. Ví dụ, khu vực có rủi ro cao sẽ cần giám sát nhiều hơn khu vực thấp và công nhân thiếu kinh nghiệm sẽ cần nhiều hơn những người có kinh nghiệm.

Tổng kết

để đạt được các lợi ích tổng hợp của sự bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế. Kể từ khi thành lập vào năm 1990, chúng tôi đã áp dụng các phương pháp bền vững trong hoạt động hàng ngày để giảm gánh nặng tài nguyên lên môi trường và đảm bảo chúng tôi có tác động tích cực đến khách hàng.