Xử lý nước thải là quá trình chuyển đổi nước thải – nước không còn cần thiết hoặc không còn thích hợp để sử dụng – thành nước la canh có thể thải trở lại môi trường .

Nó có thể được hình thành bởi một số hoạt động bao gồm tắm, giặt, sử dụng nhà vệ sinh và nước mưa chảy tràn.

Nước thải chứa đầy các chất gây ô nhiễm bao gồm vi khuẩn, hóa chất và các chất độc khác. Việc xử lý của nó nhằm mục đích làm giảm các chất gây ô nhiễm xuống mức có thể chấp nhận được để làm cho nước an toàn để thải trở lại môi trường.

Phải nói rằng, chính xác thì xử lý nước thải là gì và nó hoạt động như thế nào? Đó là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong vài phần tiếp theo.

Các loại nhà máy xử lý nước thải

Có hai nhà máy xử lý nước thải là nhà máy xử lý hóa học hoặc vật lý và nhà máy xử lý nước thải sinh học.

Các nhà máy xử lý chất thải sinh học sử dụng chất sinh học và vi khuẩn để phân hủy chất thải. Ngoài ra, các nhà máy xử lý chất thải vật lý sử dụng các phản ứng hóa học cũng như các quá trình vật lý để xử lý nước thải.

Trong khi các hệ thống xử lý sinh học là lý tưởng để xử lý nước thải từ các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, các nhà máy xử lý nước thải Vật lý chủ yếu được sử dụng để xử lý nước thải từ các ngành công nghiệp, nhà máy và công ty sản xuất.

Quy trình xử lý nước thải từng bước

Sau đây là quy trình từng bước về cách xử lý nước thải:

1. Thu gom nước thải

Đây là bước đầu tiên của quy trình xử lý nước thải. Các hệ thống thu gom được thực hiện bởi chính quyền thành phố, chủ nhà cũng như các chủ doanh nghiệp để đảm bảo rằng tất cả nước thải được thu gom và dẫn đến một điểm tập trung.

Lưu ý rằng nước thải được thu thập ở đây chủ yếu là nước được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta như dụng cụ nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ, v.v.

GIỚI THIỆU VỀ TRANG :xử lý nước thải

Nước này được thu gom và sau đó được dẫn đến nhà máy xử lý sử dụng hệ thống thoát nước ngầm hoặc theo đường xả thải do các doanh nhân sở hữu và vận hành.

Tuy nhiên, việc vận chuyển nước thải cần được thực hiện trong các điều kiện hợp vệ sinh. Các đường ống hoặc đường ray phải không bị rò rỉ và những người cung cấp dịch vụ thông cống phải mặc quần áo bảo hộ.

Vì vấn đề nhỏ nhất trong đường thải có thể ảnh hưởng đến quy trình xử lý tổng thể, các doanh nghiệp quản lý quy trình sẽ hết sức cẩn thận để ngăn chặn bất kỳ sai sót nào.

2. Kiểm soát mùi

Tại nhà máy xử lý, việc kiểm soát mùi là quan trọng nhất, phải nói là ít nhất. Nước thải chứa nhiều chất bẩn gây mùi hôi theo thời gian. Để đảm bảo rằng các khu vực xung quanh không có mùi hôi, quy trình xử lý mùi được bắt đầu tại nhà máy xử lý.

Tất cả các nguồn gây mùi được ngăn chặn và xử lý bằng cách sử dụng hóa chất để trung hòa các yếu tố tạo ra mùi hôi. Đây là quy trình xử lý nước thải đầu tiên của nhà máy và rất quan trọng.

3. Sàng lọc

Đây là bước tiếp theo trong quy trình xử lý nước thải. Việc sàng lọc bao gồm việc loại bỏ các vật thể lớn như tã lót, bông mút, đồ nhựa, tã, giẻ lau, đồ vệ sinh, tã lót, khăn lau mặt, chai bị vỡ hoặc nắp chai mà bằng cách này hay cách khác có thể làm hỏng thiết bị.

THAM KHẢO VỀ :Dich vụ Xử lý nước tinh khiết

Sự kết luận

Tóm lại, quy trình xử lý nước thải là một trong những quy trình bảo tồn môi trường quan trọng nhất cần được khuyến khích trên toàn thế giới. Hầu hết các nhà máy xử lý nước thải xử lý nước thải từ gia đình và nơi kinh doanh.

Nước thải của các nhà máy công nghiệp, nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất thường được xử lý tại các cơ sở tại chỗ. Các cơ sở này được thiết kế để đảm bảo rằng nước thải được xử lý trước khi thải ra môi trường địa phương.